Náš spoločný projekt

O vaše predstavy sa postará náš tím, ktorý vám vytvorí priestor, o akom snívate.

Ako interiérové štúdio uprednostňujeme zariaďovanie celých bytov, domov a objektov. Za pochopenie ďakujeme.

(Mám návrh a výrobné výkresy)

Návrh a výroba na mieru

Výroba na mieru

(Mám návrh a výrobné výkresy)

Kroky nášho spoločného projektu

Tieto kroky vás delia od návrhu po realizáciu. Časové termíny sú znázornené pre 1 miestnosť.

1-2 týždne
01. Upresnenie požiadaviek

Na základe vášho záujmu vám pošleme cenovú ponuku za návrh, resp. naše služby. Po odsúhlasení si dohodneme stretnutie, kde sa upresnia požiadavky a očakávania. Samozrejme, všetko vieme riešiť aj na diaľku.

4-6 týždňov
02. Návrh

Po úhrade 100% zálohy na vybrané služby, spracujeme podklady pre návrh a vypracujeme projekt podľa dohody. Pošleme vám prvé vyhotovenie, ktoré si v pohodlí domova viete detailne pozrieť a navzájom prekonzultovať s rodinou. V prípade požiadavky, aby vaše potreby a očakávania boli maximálne uspokojené, vieme upraviť návrh podľa vašich pripomienok.

2-4 týždne
03. Cenová ponuka

Po odsúhlasení návrhu sa vypracuje technická dokumentácia a cenová ponuka. V prípade vyhovujúcej ceny, potvrdíme záväznú rezerváciu na realizáciu a dohodneme termín a detaily zamerania.

1-2 týždne
04. Zameranie

Pred zameraním sa uhrádza záloha vo výške 70% z CP. K zameraniu je potrebné, aby boli pripravené priestory ( t.j. dokončené podlahy, strop, osadené zárubne, atď.).
Bez týchto podmienok zameranie nie je možné. Zároveň neberieme zodpovednosť za oneskorenú realizáciu v prípade nepripravených priestorov pre dôkladné zameranie.

6-8 týždňov
05. Výroba

Spracujeme zameranie, objednáme materiál a pustíme sa do výroby.

06. Montáž

Po odovzdaní projektu pristúpime k záverečnej fáze a pošleme vám koncovú faktúru k úhrade (zvyšných 30%).

Prosím berte na vedomie, že časový posun odsúhlaseného termínu z Vašej strany zasahuje do priebehu a plánu ďalších zákaziek. Z toho dôvodu je potrebné si odsúhlasiť ďalší priebeh Vášho projektu, ktorý môže byť vnímaný, ako nový s novým termínom realizácie. Nový termín realizácie sa môže vzťahovať aj na projekty, ktoré sú počas výroby a realizácie zmenené zákazníkom.

Kroky nášho spoločného projektu

Tieto kroky vás delia od návrhu po realizáciu. Časové termíny sú znázornené pre 1 miestnosť.

1-2 týždne
01. Upresnenie požiadaviek

Na základe Vášho záujmu si dohodneme stretnutie, kde sa upresnia požiadavky a očakávania. Samozrejme, všetko vieme riešiť aj na diaľku

2-4 týždne
02. Cenová ponuka

Po odovzdaní vizualizácie a výrobných výkresov (nutné k výpočtu aj k výrobe) sa vypracuje cenová ponuka. V prípade vyhovujúcej ceny, potvrdíme záväznú rezerváciu na realizáciu a dohodneme termín a detaily zamerania.

1-2 týždne
03. Zameranie

Pred zameraním je potrebne uhradiť zálohu vo výške 70% z CP.
K zameraniu je potrebná technická dokumentácia (pri vlastnom návrhu, dodaná aj vlastná dokumentácia) a pripravené priestory ( t.j. dokončené podlahy, strop, osadené zárubne, atd). Bez týchto podmienok zameranie nie je možné. Zároveň neberieme zodpovednosť za oneskorenú realizáciu v prípade chýbajúcich technických podkladov a nepripravených priestorov pre dôkladne zameranie.

6-8 týždňov
04. Výroba

Spracujeme zameranie, objednáme materiál a pustíme sa do výroby.

05. Montáž

Po odovzdaní projektu pristúpime k záverečnej fáze a pošleme vám koncovú faktúru k úhrade (zvyšných 30%).

Prosím berte na vedomie, že časový posun odsúhlaseného termínu z Vašej strany zasahuje do priebehu a plánu ďalších zákaziek. Z toho dôvodu je potrebné si odsúhlasiť ďalší priebeh Vášho projektu, ktorý môže byť vnímaný, ako nový s novým termínom realizácie. Nový termín realizácie sa môže vzťahovať aj na projekty, ktoré sú počas výroby a realizácie zmenené zákazníkom.

Postup práce

Tieto kroky vás delia od návrhu po realizáciu. Časové termíny sú znázornené pre 1 miestnosť.

1-2 týždne
01. Upresnenie požiadaviek

Na základe vášho záujmu vám pošleme cenovú ponuku za návrh, resp. naše služby. Po odsúhlasení si dohodneme stretnutie, kde sa upresnia požiadavky a očakávania. Samozrejme, všetko vieme riešiť aj na diaľku.

4-6 týždňov
02. Návrh

Po úhrade 100% zálohy na vybrané služby, spracujeme podklady pre návrh a vypracujeme projekt podľa dohody. Pošleme vám prvé vyhotovenie, ktoré si v pohodlí domova viete detailne pozrieť a navzájom prekonzultovať s rodinou. V prípade požiadavky, aby vaše potreby a očakávania boli maximálne uspokojené, vieme upraviť návrh podľa vašich pripomienok.

2-4 týždne
03. Cenová ponuka

Po odsúhlasení návrhu sa vypracuje technická dokumentácia a cenová ponuka. V prípade vyhovujúcej ceny, potvrdíme záväznú rezerváciu na realizáciu a dohodneme termín a detaily zamerania.

1-2 týždne
04. Zameranie

Pred zameraním sa uhrádza záloha vo výške 70% z CP.
K zameraniu je potrebné, aby boli pripravené priestory
( t.j. dokončené podlahy, strop, osadené zárubne, atď.).
Bez týchto podmienok zameranie nie je možné.
Zároveň neberieme zodpovednosť za oneskorenú realizáciu
v prípade nepripravených priestorov pre dôkladné zameranie.

6-8 týždňov
05. Výroba

Spracujeme zameranie, objednáme materiál a pustíme sa do výroby.

06. Montáž

Po odovzdaní projektu pristúpime k záverečnej fáze a pošleme vám koncovú faktúru k úhrade (zvyšných 30%).

Prosím berte na vedomie, že časový posun odsúhlaseného termínu z Vašej strany zasahuje do priebehu a plánu ďalších zákaziek. Z toho dôvodu je potrebné si odsúhlasiť ďalší priebeh Vášho projektu, ktorý môže byť vnímaný, ako nový s novým termínom realizácie. Nový termín realizácie sa môže vzťahovať aj na projekty, ktoré sú počas výroby a realizácie zmenené zákazníkom.

Postup práce

Tieto kroky vás delia od návrhu po realizáciu. Časové termíny sú znázornené pre 1 miestnosť.

1-2 týždne
01. Upresnenie požiadaviek

Na základe Vášho záujmu si dohodneme stretnutie, kde sa upresnia požiadavky a očakávania. Samozrejme, všetko vieme riešiť aj na diaľku

2-4 týždne
02. Cenová ponuka

Po odsúhlasení návrhu sa vypracuje technická dokumentácia a cenová ponuka. V prípade vyhovujúcej ceny, potvrdíme záväznú rezerváciu na realizáciu a dohodneme termín a detaily zamerania.

1-2 týždne
03. Zameranie

Pred zameraním sa uhrádza záloha vo výške 70% z CP.
K zameraniu je potrebné, aby boli pripravené priestory
( t.j. dokončené podlahy, strop, osadené zárubne, atď.).
Bez týchto podmienok zameranie nie je možné.
Zároveň neberieme zodpovednosť za oneskorenú realizáciu
v prípade nepripravených priestorov pre dôkladné zameranie.

6-8 týždňov
05. Výroba

Spracujeme zameranie, objednáme materiál a pustíme sa do výroby.

06. Montáž

Po odovzdaní projektu pristúpime k záverečnej fáze a pošleme vám koncovú faktúru k úhrade (zvyšných 30%).

Prosím berte na vedomie, že časový posun odsúhlaseného termínu z Vašej strany zasahuje do priebehu a plánu ďalších zákaziek. Z toho dôvodu je potrebné si odsúhlasiť ďalší priebeh Vášho projektu, ktorý môže byť vnímaný, ako nový s novým termínom realizácie. Nový termín realizácie sa môže vzťahovať aj na projekty, ktoré sú počas výroby a realizácie zmenené zákazníkom.

Dopytovací formulár

Tento jednoduchý formulár vám pomôže zadať údaje potrebné pre prvý kontakt.

    Návrh a 3D vizualizáciaVýroba / montáž